Oblicz swoją wibrację

Wibracja urodzenia jest jedną z najistotniejszych wibracji numerologicznych. Aby obliczyć wibrację urodzenia należy dodać do siebie wszystkie cyfry, które tworzą datę urodzenia, aż do uzyskania wyniku jednocyfrowego.

Dla osoby urodzonej 14 marca 1964 roku wibrację urodzenia liczyć będziemy następująco:
Sumujemy cyfry w dacie urodzenia: 1 + 4 + 0 + 3  + 1 + 9 + 6 + 4 = 28;
Sumujemy liczbę wyniku: 2 + 8 = 10;
I konsekwentnie znowu: 1 + 0 = 1
Wibracja osoby urodzonej 14 marca 1964 roku to 1

Uwaga: Jeśli wynik dwucyfrowy wyniesie 11, 22, 33 lub 44, mówi się o liczbach mistrzowskich – tych już nie sumujemy. Stanowią odrębne wibracje urodzenia.

Wibracja urodzenia 1

Ludzie, którzy urodzili się pod wpływem tej wibracji, są odważni, niezależni i mają dużą siłę przebicia. Wiedzą czego chcą, a jeśli cały portret numerologiczny jest harmonijny, umieją osiągać swoje cele. Potrafią planować i mają wiele zapału przy realizacji tych planów. Dysponują precyzyjną, przestrzenną wyobraźnią.
Podstawową potrzebą jedynek jest wolność i niezależność, o którą walczą do upadłego. Lubią podejmować decyzje i nie dają się ubezwłasnowolnić. Między innymi z tego powodu miewają skłonności do dominowania i kierowania innymi. Nigdy nie godzą się na odgrywanie drugoplanowej roli.
Mają dynamiczny, elastyczny, twórczy i klarowny umysł, potrafią świetnie wyciągać wnioski. Są elokwentni, często mają cięty język. Pomysłowi i pełni inicjatywy, entuzjazmu i woli działania. Potrafią precyzować swoje cele. Bywają ekstrawertyczni, ponieważ pragną wyróżniać się z tłumu.
Negatywne cechy jedynek to władczość, porywczość, egoizm, brak taktu, szczerość za wszelką cenę. Jedynki wibrujące negatywnie często popadają w złość, krytycyzm, nie tolerują słabości u innych. Poniesione nadmierną ambicją, przestają zwracać uwagę na cudze uczucia. W przypadkach, kiedy czują się atakowane lub ubezwłasnowolnione, może ujawniać się u nich agresja i brak samokontroli. Osoby kierujące się negatywną stroną tej wibracji potrafią być cyniczne, twarde i emocjonalnie zimne.
Zawodowo, wolą kierować innymi, niż być kierowani, dlatego dobrze sprawdzają się na wysokich stanowiskach. Chętnie wykonują również niezależne zawody, w których nikomu nie podlegają. Lubią sami dysponować własnym czasem i energią.
Chętnie podejmują nowe wyzwania, są ambitni i nie obawiają się zmian.
W uczuciach potrafią być czuli, namiętni i zmysłowi, jednak jeśli coś idzie nie po ich myśli, często stają się oschli i odlegli. Partner jedynki powinien pozostawiać jej margines niezależności.


Wibracja urodzenia 2

Urodzeni pod wpływem tej wibracji to ludzie wrażliwi, taktowni i współpracujący. Najważniejszą ich potrzebą jest posiadanie kogoś, kogo mogą kochać ze wzajemnością – to daje im poczucie spokoju, bezpieczeństwa. Lubią ufać ludziom. Jeśli nie mają kogoś bliskiego, zamykają się w sobie, wypalają.
Są czuli, delikatni i pokojowo nastawieni do świata. We wszystkim szukają harmonii i równowagi, może dlatego, że nerwowości i niepewności mają już w sobie aż nadto. Ponieważ uczą się poszukiwać harmonii, potrafią też sami ją wprowadzać. Dzięki temu są dobrymi mediatorami, dyplomatami, ta sama cecha daje im też dobry gust i talenty artystyczne.
Często nie doceniają samych siebie, walczą z kompleksami, bywają zbyt skromni.
Ich samopoczucie bardzo zależy od samopoczucia osób, z którymi w danym momencie przebywają. Dostrajają się automatycznie do atmosfery, odbierają emocje. Stąd też duża wrażliwość na cudzą krzywdę, współodczuwanie. Wrażliwość uczuciowa jest u nich czasem posunięta do sentymentalizmu i płaczliwości.
Lubią spokój i ciszę, tęsknią za poczuciem bezpieczeństwa.
Dwójki, u których wzmocniona jest strona negatywna, bywają złośliwe, ironiczne, obrażalskie, lękliwe, często cierpią z powodu zmiennych nastrojów i kłopotów z nerwami. Negatywnie wibrujące dwójki uciekają od wszelkiego rodzaju konfrontacji i starć, stąd wolą uznać czyjeś zdanie, niż zawalczyć o swoje. Mają skłonność do zajmowania od razu przegranej pozycji, a także uzależniania się od aprobaty lub dezaprobaty innych ludzi. Kierują swoim życiem tak, żeby zadowolić innych, oddając stery w cudze ręce. Lęk przed porażką powstrzymuje je przed realizowaniem własnych zamierzeń.
Zawodowo, dwójki lepiej realizują się jako pracownicy, niż pracodawcy (nie dotyczy to jedenastek, jeśli korzystają ze swojego potencjału).
Bardzo ważne są dla nich dobre stosunki z ludźmi. Do tego stopnia, że zdarza im się żyć tak, żeby zadowolić innych. Stąd też wynika skłonność do podporządkowywania się w bliskich związkach uczuciowych. Partner dwójki powinien być dla niej oparciem. Potrzebują od niego zapewnień o miłości i oddaniu, pełnej akceptacji i czułości.

Wibracja urodzenia 3

Trójka to energia ekspresji i lekkości.
Osoby o tej wibracji są bardzo towarzyskie, komunikatywne, dobrze czują się w grupie. Lubią błyszczeć wśród innych, zbierać oklaski, podziw i wyrazy uznania (zwłaszcza od płci przeciwnej). Mają duże poczucie humoru i łatwość ekspresji, stąd częsty wśród trójek talent pisarski i gawędziarski. Są rozmowne i sympatyczne.
Posiadają szczególną zdolność: potrafią świetnie się dostosowywać, z każdym znajdą temat do rozmowy. Dzięki temu miewają znajomych wśród bardzo różnych, odległych od siebie środowisk. Taka zdolność przystosowania się bywa jednak groźna, kiedy trafią w złe towarzystwo. Osoby o tej wibracji często wykorzystują swój wdzięk osobisty do załatwiania swoich spraw – kokietują, zagadują, komplementują, aż w końcu osiągną, co chciały.
Cechują ich uzdolnienia twórcze, kreatywny i elastyczny umysł i bogata wyobraźnia. Bardzo szybko przyswajają informacje (pod warunkiem, że dana dziedzina je interesuje, w przeciwnym razie trudno im się przekonać do nauki), dysponują podzielną uwagą. W życiu poszukują przede wszystkim szczęścia i zadowolenia, mają duże pokłady optymizmu.
Negatywne cechy trójki to próżność i koncentrowanie się wyłącznie na przyjemnościach, brak wewnętrznej dyscypliny i konsekwencji, nieuzasadniony optymizm. Negatywnie wibrujące trójki mogą być powierzchowne, skłonne do uciekania od odpowiedzialności za siebie, kapryśne i rozpieszczone. Często uciekają się do manipulowania i kłamstw. Kierują swoją energię ku sprawom bieżącym, unikając za wszelką cenę mierzenia się z kwestiami poważnymi i mającymi wpływ na przyszłość.
Zawodowo, jeśli lubią swoją pracę, potrafią w pełni wykazać się swoją inteligencją i entuzjazmem, gorzej, gdy praca jest żmudna i nieinteresująca – trudno im się wtedy do czegokolwiek zmobilizować.
W uczuciach bywają niestałe, ponieważ łatwo je zauroczyć, jednak kiedy znajdą tę jedyną osobę, potrafią odnaleźć się w roli czułych i oddanych partnerów. Partner trójki powinien jednak umieć przymykać oko na kokieteryjne zachowania. Trójki po prostu lubią przyciągać spojrzenia.
Wibracja urodzenia 4

Ludzie urodzeni pod wpływem tej wibracji w życiu szukają przede wszystkim stabilizacji. Lubią planować, a ich plany są zawsze dopracowane i realne. Mocno stoją nogami na ziemi. Są zdyscyplinowani, ambitni i wytrwali, obowiązkowi i punktualni. Mają silne poczucie sprawiedliwości, dlatego zawsze wstawiają się za słabszymi, można liczyć na ich pomoc.
Ostrożni i przewidujący, nie angażują się w ryzykowne i wątpliwe przedsięwzięcia. Bywają nieco nieufni.
Umysł mają analityczny, badawczy. Charakteryzują się też dobrą pamięcią. Rozsądni, szczerzy, prostolinijni. Lubią to co jasne, konkretne, zwięzłe i praktyczne, dlatego nie są fanami myślenia abstrakcyjnego. Nie wierzą w to, czego sami nie sprawdzili.
Uporządkowani, konsekwentni i systematyczni, ale czasem brakuje im elastyczności. Bywają bardzo uparci. Mają obawy przed okazywaniem uczuć, lubią mieć samych siebie pod kontrolą.
Negatywne cechy czwórek to trudny do pokonania upór, obawa przed zmianami, nieufność, podejrzliwość, zamknięcie się na uczucia, przesadne ograniczanie się. Czwórki wibrujące negatywnie bywają zaciekłe, mściwe, czasem wręcz fanatyczne. Kiedy cel się od nich oddala, a bardzo pragną go osiągnąć, dążą do niego za wszelką cenę, każdym kosztem, nie zważając na uczucia innych. Bywa, że popadają w pracoholizm lub reprezentują skrajnie materialistyczne podejście do życia.
Osoby korzystające z pozytywnej strony wibracji są bardzo pracowite i ambitne, a dzięki dużej cierpliwości, wytrwałości i skrupulatności, zawodowo potrafią poświęcić się również zadaniom, które są zbyt żmudne czy rutynowe dla innych.
W uczuciach są szczerzy, prawdziwi, opiekuńczy. Partner czwórki powinien być równie solidny, lojalny i wierny, ponieważ ciężko im znieść niefrasobliwość. Cenią sobie bezpieczeństwo, stałość i stabilizację. Są lojalnymi i troskliwy przyjaciółmi.
Wibracja urodzenia 5

Ludzie obdarzeni siłą tej wibracji są pełni wigoru, spontaniczni i zmotywowani do działania. Lubią zmiany i nowości. Są odważni, chętnie podejmują się tego, co innym wydaje się zbyt ryzykowne. Nie znoszą apatii i nudy, dlatego, kiedy nic się wokół nich nie dzieje, czują się w impasie, ograniczeni, bez możliwości ruchu. Zawsze są w centrum akcji, a rutyna jest dla nich niemal zabójcza. Są niespokojni, nerwowi, niecierpliwi, trudno jest im się wyciszyć. Robią kilka rzeczy jednocześnie i myślą wielotorowo, przeskakując z tematu na temat. Mają dużą intuicję i czujny instynkt.
Są ze wszech miar niezależni, nie znoszą ograniczeń.
Umysł mają bystry, elastyczny, bardzo szybki. Świetnie kojarzą fakty, w lot chwytają informacje, błyskawicznie się uczą. Duże ambicje i potrzeba pokonywania własnych ograniczeń powodują, że piątki zawsze dążą do rozwoju. Dobrzy w inicjowaniu działań, jednak ich systematyczną kontynuację zostawiają już innym. Łatwo przystosowują się do nowych okoliczności, bez oporu zmieniają miejsce zamieszkania czy pracę. Lubią życie na krawędzi ryzyka.
Działają najczęściej pod wpływem impulsu, nie planu, a to, co zaplanowali, wykonują natychmiast, nie lubią czekać. Jeśli czekają zbyt długo, z reguły opanowują je wątpliwości.
Przy tym wszystkim, piątki mogą równie dobrze być śmiałe i przebojowe, jak i nieśmiałe i z niskim poczuciem własnej wartości.
W większość tego, co robią, angażują się tylko na chwilę. Często ich życiem kieruje tzw. słomiany ogień.
Negatywna strona tej wibracji może powodować nerwowość, frustrację powodowaną brakiem zmian, nieumiejętność działania według planu, brak systematyczności. Piątki wibrujące negatywnie odczuwają często niechęć do stabilizacji, opór przed jakimikolwiek granicami (często jednak niezbędnymi), są agresywne i konfliktowe. Mają trudności w porozumieniu się z otoczeniem.
Idealne zawody dla piątek to te, które wymagają szybkości działania, ruchu, zmian i niezależności, stawiające przed nimi ciągle nowe wyzwania.,
W uczuciach, wbrew pozorom, często są nieśmiałe, marzycielskie i romantyczne. Potrzebują dużego marginesu wolności w związku.
Wibracja urodzenia 6

Ludzie, których drogą życia jest 6, to miłośnicy komfortu, spokoju i domowego ogniska. Są wierni tradycji i cenią stabilizację, dlatego nieczęsto decydują się na gruntowne zmiany stylu życia. Pełni ciepła, serdeczni i życzliwi, towarzyscy i rozmowni, nienajlepiej czują się w samotności. Cenią sobie związki z ludźmi, nade wszystko lubią przebywać z bliskimi i rodziną, o którą troszczą się i dbają. Czasem nawet nadmiernie, co może powodować, że postrzega się ich jako nadopiekuńczych i kontrolujących.
Szóstki starają się wprowadzać ład i piękno wszędzie tam, gdzie się znajdują. Dbają o dobrą atmosferę i unikają konfliktów, choć porządnie rozzłoszczeni, nie potrafią się powstrzymać od drobnych złośliwości.
Podatni na wzruszenia, niezwykle uczuciowi, potrafią poświęcić się zupełnie dla dobra ukochanej osoby, zapominając przy tym o sobie. Są zawsze chętni do pomocy. Zazwyczaj mają uzdolnienia artystyczne.
Ujemna strona tej energii może wywoływać silne negatywne uczucia, wybuchy agresji, zazdrość, złośliwość, zaborczość. Szóstki powinny pracować też nad silną wolą. Wyzwaniem dla nich jest nie ulegać apatii, bierności i podporządkowaniu. Negatywnie wibrujące szóstki mogą być zaborcze, pesymistycznie podchodzące do życia, zamęczające siebie i otoczenie błahymi lub nieistniejącymi problemami. Bywa, że kiedy pojawiają się problemy w związkach, z miłości błyskawicznie przechodzą do nienawiści, tłamszą i manipulują swoimi bliskimi.
Szóstki idealnie sprawdzają się w takiej pracy, która wiąże się z pomocą innym oraz we wszelkich zawodach artystycznych. Nie najlepiej czują się w stale zmieniających się warunkach, tracą wtedy poczucie bezpieczeństwa.
W miłości zmysłowi i czuli, potrafią w pełni oddać się partnerowi, jednak w zamian oczekują tego samego. Potrzebują dużej dozy czułości i ciepła, łakną poczucia bezpieczeństwa.
Wibracja urodzenia 7

Siódemki to introwertycy, którzy poszukują prawdy poprzez ciągłe analizowanie tego co jest wewnątrz i na zewnątrz nich. Dzięki przenikliwej intuicji, logicznemu umysłowi i niechęci do zadowalania się pozorami, często docierają do samego sedna.
Są znawcami ludzkich dusz, interesują się psychologią, filozofią i wiedzą tajemną.
Siódemki mają silną potrzebę niezależności, nigdy nie oddają kontroli nad sobą w cudze ręce. Lubią decydować o wszystkim, co ich dotyczy. Dużą wagę przywiązują też do przestrzeni osobistej, na którą obcy nie mają prawa wstępu.
Dobrze czują się wszędzie tam, gdzie mogą liczyć na ciszę, spokój i samotność – w takich warunkach najłatwiej im wsłuchiwać się w siebie. Lubią duże, otwarte przestrzenie i wodę – wielu żeglarzy korzysta z energii siódemki.
Nie należą do osób szczególnie łaknących towarzystwa, a że mogą wydawać się pełni rezerwy, dumni i nieco chłodni, mają raczej niewielu znajomych. W rzeczywistości ten dystans, który stwarzają, jest rodzajem tarczy ochronnej dla bardzo wrażliwego wnętrza.
Mają potrzebę kontrolowania rozumem swoich uczuć, co powoduje spore blokady w ich wyrażaniu, to zaś zwiększa podatność na depresję.
Negatywna strona tej energii powoduje, że siódemki mają skłonności do przesadnej szczerości w stosunku do innych ludzi, nadmiernego krytycyzmu, zamykania się w sobie, uporu, uciekania od świata, przesadnej koncentracji na swoim wewnętrznym świecie. Negatywnie wibrujące, nieprzystosowane do realnego życia siódemki mogą popadać w nałogi, a odcięcie się od uczuć powoduje, że stają się emocjonalnie zimni i ponurzy. Popadają w depresje i czarnowidztwo, nie chcą przyjąć żadnej pomocy.
W pracy siódemki najlepiej sprawdzają się w wolnych zawodach – ponieważ nie lubią kontroli, zarówno tej, którą mieliby mieć nad sobą, jak i tej, którą mieliby nad kimś sprawować. Potrzebują stale wyzwań intelektualnych.
W miłości wierni i delikatni, jednak potrzeba wiele cierpliwości, taktu i zazwyczaj czasu, żeby zdobyć ich zaufanie. Źle znoszą nadopiekuńczość i zbytnią ingerencję w ich sprawy – partner siódemki powinien zostawiać jej margines niezależności i samotności.
Wibracja urodzenia 8

Ósemki dysponują niespożytą energią, są odważne i pełne zapału, dlatego idą przez życie nie zrażając się przeciwnościami losu i bez większych trudności regenerując się po każdej porażce.
Mają głowę pełną planów, które snują z rozmachem i pasją, w czym pomaga im bujna wyobraźnia. Jeśli cały portret numerologiczny jest harmonijny, równie dobrze radzą sobie z ich realizowaniem. Jeśli nie, często frustruje ich fakt, że tak wielkie plany nie mają żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości.
Praktyczni, ambitni i honorowi. Bardzo wiele wymagają od innych, ale niemniej od samych siebie. Mają skłonność do surowych osądów, ponieważ dzielą rzeczy na czarne i białe i niechętnie zauważają szarości. Są to osoby o fascynującej, intensywnej osobowości, pełne pasji i wiary we własne możliwości. We wszystko angażują się całymi sobą, niczego nie robią na pół gwizdka. Na ogół niechętni kompromisom, nie tolerują bylejakości, stagnacji i apatii. Ciężko jest im pogodzić się z własnymi słabościami, niechętnie się do nich przyznają. Niewiele tolerancji mają też dla cudzych słabości.
Często nieuleczalnie przekonani o własnej racji, z powodu czego zdarza im się popadać w moralizatorstwo – wiedzą przecież najlepiej, co jest dla wszystkich dobre, a co złe.
Negatywna strona ósemki powoduje, że mogą mieć skłonność do nadmiernego wykorzystywania swojej władzy, manipulowania, niesprawiedliwości, dominacji, materializmu, niezłomnego uporu. Ósemki wibrujące negatywnie nie znoszą sprzeciwu, mogą stać się fanatyczne, agresywne, dążące „po trupach do celu” i mściwe.
Ósemki mają zdolności organizacyjne i potrafią zarządzać innymi, dobrze również radzą sobie z finansami, a więc w pracy sprawdzają się zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych – o ile w swym dążeniu do ciągłego podnoszenia poprzeczki nie popadną w tyranię.
Namiętni, pełni pasji, absorbujący i władczy, w miłości, jak i na każdym innym polu, chcą mieć wszystko albo nic. Nie lubią rutyny. Potrafią być opiekuńczy i czuli.
Wibracja urodzenia 9

Ludzie urodzeni pod jej wpływem są inteligentni, energiczni i pełni inwencji. Bujna wyobraźnia, ich cecha charakterystyczna, czasem pomaga im w życiu, a czasem je utrudnia, powodując huśtawkę nastrojów, podatność na zranienie i oderwanie od rzeczywistości.
Mają dużą intuicję. Bywa, że dysponują zdolnościami tzw. parapsychologicznymi, często interesują się wiedzą duchową,
Dziewiątki to typowi idealiści, najlepiej realizują się, kiedy mogą pomagać innym.
Są niezależni, o swoją i cudzą wolność walczą zaciekle, choć najczęściej poprzestają na ostrych słowach. Takie potyczki słowne i dyskusje trudno z nimi wygrać, ponieważ swobodnie operują skojarzeniami, potrafią prowadzić gry słowne i dobierać odpowiednie argumenty.
Dysponują elastycznym i kreatywnym umysłem, żywą inteligencją. Mogą sprawiać wrażenie otwartych i serdecznych, w gruncie rzeczy jednak zanurzeni są we własnym świecie.
Są impulsywni i niecierpliwi, a kiedy coś postanowią, chcą to osiągnąć natychmiast.
Jeśli korzystają z negatywnej strony wibracji, potrafią być drażliwi, aroganccy i kłótliwi, przeciwstawiają się każdemu, nawet wyimaginowanemu ograniczeniu wolności, a ich reakcje są zbyt gwałtowne. Brakuje im spokoju i wewnętrznej równowagi. Negatywnie wibrujące dziewiątki są egocentryczne, agresywne i konfliktowe, a o swoje niepowodzenia obwiniają wszystkich dookoła, z wyjątkiem samych siebie.
W pracy dziewiątki sprawdzają się tam, gdzie mogą dać upust swojej potrzebie tworzenia, niechętnie wykonują prace pozbawione polotu i odtwórcze. Często zajmują się pracą charytatywną lub dziedzinami związanymi z duchowością, rozwojem i nauką.
Kochać potrafią bezgranicznie, jednak w związkach pozbawionych miłości, kiedy czują się sfrustrowani, trudno jest z nimi wytrzymać. Potrzebują ciągłego potwierdzania, że są kochani i akceptowani.
Wibracje mistrzowskie (11, 22, 33, 44)

Osoby o mistrzowskich wibracjach urodzenia (11, 22, 33, 44) zasadniczo charakteryzują się cechami wibracji podstawowych (odpowiednio 2, 4, 6, 8). Jednak ze względu na łatwość rozwijania danych im talentów i predyspozycje do uczenia innych mają szczególne zadanie – poprzez doskonalenie siebie służyć innym.
11 i 33 najczęściej posługują się talentami związanymi z twórczością i potencjałem uczuciowym, natomiast 22 i 44 to geniusze organizacji i praktycznego działania. Niewykorzystanie tych wibracji, czyli ucieczka od rozwoju i odpowiedzialności za siebie i tworzony przez siebie świat, skutkuje najczęściej frustracjami i poczuciem bezsensowności życia. Ludzie o mistrzowskich wibracjach urodzenia powinni koncentrować się przede wszystkim na działaniu dla dobra swojego i innych.

Numerologia, uzdrawianie, oczyszczanie obciążeń karmicznych