Oczyszczanie obciążeń karmicznych

Oczyszczanie obciążeń karmicznych umożliwia dokładne rozpoznanie, zrozumienie i oczyszczanie negatywnych zapisów w podświadomości i zapisach duszy.

Pozwala rozpuszczać negatywne wzorce, przekonania, które nas ograniczają i inne blokady samorealizacji pochodzące z tego i poprzednich wcieleń. Dzięki temu odzyskujemy harmonię w sferze emocjonalnej, mentalnej, duchowej i fizycznej.

Obciążające zapisy karmiczne to najogólniej mówiąc coś, co zrobiliśmy sobie lub innym, a miało negatywne konsekwencje. W potocznym rozumieniu, jeśli kiedyś kogoś skrzywdziliśmy, mamy karmiczny dług, który spłacamy poprzez odczucie w obecnym życiu problemu na sobie. Zraniłam, teraz jestem zraniona. Zabrałam, teraz mi zabrano. Jest jednak jeszcze jedna metoda spłacenia tego długu – to właśnie oczyszczanie obciążeń karmicznych.

Pracuję kontaktując się ze swoją nadświadomością i tworząc połączenie z nadświadomością klienta. W ten sposób uzyskuję informacje: na czym polega problem, kiedy powstał, jak przebiegał proces tworzenia się negatywnego zapisu, w jakim zakresie życia ten zapis ogranicza klienta. Mogę zadać dowolne inne pytania o tą sytuację lub jej konsekwencje, jeśli to potrzebne.

Rozpoznając problem z obecnego życia klienta, cofamy się w zapisach do miejsca i czasu, kiedy on powstał. Kto pamięta kasety wideo, może sobie wyobrazić to jak cofanie taśmy – jestem tu i teraz, ale odtwarzam jednocześnie coś, co było wcześniej. Będąc w tym miejscu, jeśli dokładnie rozpoznamy i zrozumiemy jak stworzyliśmy problem, możemy rozpuścić go u źródła. Nie tylko dla własnego dobra, ale też dla dobra wszystkich, którzy w tym miejscu i czasie zostali przez nas poszkodowani. Dlatego wolno nam to zrobić – to nie jest ucieczka od spłaty długu, ale przeciwnie: najpełniejsze i najsprawniejsze jego spłacenie.

Dzięki tej metodzie można zmieniać i uzdrawiać różne sfery życia:

  • uzdrawiać i harmonizować osobowość (m.in. praca nad odczuciami, przekonaniami, lęki, uzależnienia, obsesje, negatywne emocje, stany depresyjne, traumatyczne wydarzenia z przeszłości),
  • uzdrowić relacje z innymi (z rodziną, dziećmi, w związku partnerskim, w miejscu pracy, ze światem),
  • odszukać i oczyścić negatywne wzorce (powtarzające się zdarzenia, emocje, myśli, sposób funkcjonowania w relacjach. Niektóre wzorce mogą też dotyczyć większej grupy osób, np. wszystkich mężczyzn/kobiet w rodzinie),
  • pomóc w rozwoju i pokonywaniu problemów własnym dzieciom (trudności w nauce, relacjach z innymi, lęki nocne i problemy ze snem, brak koncentracji, nadpobudliwość lub brak wiary we własne możliwości)
  • wspomóc rozwój zawodowy (zmiana pracy, oczyszczanie blokad powodzenia, praca z własną firmą, kryzysowe sytuacje, przygotowanie negocjacji etc..),
  • odblokować dobrobyt (blokady na sukces, ograniczające przekonania dotyczące pieniędzy, śluby religijne z poprzednich wcieleń które negowały posiadanie dóbr materialnych, przysięgi)
  • poprawić funkcjonowanie firmy (kryzys, problemy w realizacji konkretnych zleceń, relacje biznesowe, obciążenia finansowe, zagrożenia, planowany rozwój firmy, inwestycje, zatrudnianie pracowników, relacje ze wspólnikami),
  • przygotować się do ważnego wydarzenia w życiu, przygotować grunt do możliwie najlepszego obrotu spraw, które nas czekają w przyszłości (zabiegi i operacje, inwestycje, sprawy prawne, podróż, założenie własnej firmy, podjęcie współpracy),
  • usunąć blokady zdrowia psychicznego i fizycznego, pobudzić samouzdrawianie i wspomóc optymalne wykorzystanie klasycznych metod. Wszelkie choroby i dysharmonie mają przyczyny energetyczne i można je usuwać przez oczyszczanie.

Numerologia, uzdrawianie, oczyszczanie obciążeń karmicznych