Terapia

Terapia, czyli zmiana karty numerologicznej

Kiedy energie w karcie numerologicznej nie współgrają ze sobą, wprowadzają dysharmonię, mamy wrażenie, że coś podcina nam skrzydła. Odczuwamy wewnętrzne sprzeczności, blokady, czasem trudno nam ustabilizować się nie tylko emocjonalnie, ale i życiowo. W takiej sytuacji większość własnej siły życiowej przeznaczamy na pokonywanie wewnętrznych labiryntów, jedynie jej resztka zostaje na działanie.

Poprzez zmianę karty numerologicznej można zharmonizować te energie, co prowadzi do odblokowania potencjału.

Zmiana karty to inaczej uzupełnienie kodu, którym jesteśmy opisani, poprzez dodanie nowych imion, precyzyjnie dobranych do potrzeb danego człowieka, tak aby wszystkie wibracje wspierały się i wzmacniały swoje dobre strony. Terapia numerologiczna pomaga przywrócić harmonię osobowości, a tym samym wprowadzić harmonię we własne życie – ponieważ to, co jest wewnątrz nas, przyciąga nam to, co na zewnątrz. Jeśli mamy problem ze sobą, podświadomie poszukamy w życiu takich związków z ludźmi i takich sytuacji, w których nasz problem będzie mógł się przejawiać. Jeśli zaś wnętrze mamy harmonijne, podświadomie będziemy szukać również harmonii na zewnątrz.


W czym i komu może pomóc zmiana karty numerologicznej?

  • Pomaga ludziom, którzy utknęli w życiowym impasie, źle się czują z samymi sobą, mają problemy osobiste, nie potrafią odnaleźć harmonii, spójności w sobie.
  • Niweluje skłonność do ściągania na siebie kłopotów, lenistwo, nadwrażliwość i nerwowość, depresyjną naturę, odcinanie się od ludzi, zamęczanie się myślami.
  • Pomaga tym, którzy czują się zbyt słabi, ale i tym, którzy nadmierną demonstracją swojej siły zrażają do siebie otoczenie, bo nie potrafią znaleźć w sobie miękkości i czułości.
  • Tym, którzy mają blokady w tworzeniu satysfakcjonujących związków.
  • Osobom, które nie mają silnej woli, nie stąpają mocno nogami po ziemi, są nieugruntowane, niestabilne, ale i tym, które zbyt dużo od siebie wymagają, nie dając sobie szansy odpoczynku.
  • Dzieciom, które mają problemy w kontakcie z rówieśnikami, zbyt zamkniętym, niesystematycznym, chaotycznym i mało konsekwentnym.
  • Przy problemach zdrowotnych, chorobach o podłożu psychosomatycznym, pobudzając możliwość samoleczenia.

Jak wygląda przeprowadzanie terapii?

Pierwszy etap zmiany to dokładna analiza osobowości na podstawie wszystkich danych i sprawdzenie, jakich energii brakuje, jakie mają zbyt duże natężenie, które energie nie współgrają ze sobą lub wzajemnie się blokują.

Następny etap to dobranie takich liter (reprezentujących konkretny rodzaj energii) które będą całość harmonizować – tuszować zbyt intensywnie przejawiające się energie, wydobywać te, które mają zbyt małe natężenie. To bardzo precyzyjna praca. Zakończeniem tego etapu jest nadanie imion, utworzonych tylko i wyłącznie z tych liter (energii), których brakuje. Na ogół na pokrycie wszystkich braków energetycznych potrzeba jest ok. 4-5 imion.

Imiona nadawane przy zmianie karty funkcjonują na takiej zasadzie, jak np. imię od bierzmowania, czyli urzędowo nie zmieniają niczego. Zapisane są jedynie na karcie, którą otrzymuje się podczas spotkania oraz w moim archiwum.
Kolejny etap to uzupełnienie podpisów o dodatkową wibrację. Podpisy obrazują nasze przeznaczenie, efekty tego wszystkiego, co robimy, trzeba więc zadbać, by dawały nam pełną możliwość samorealizacji. Ich zmiana to jedynie drobna korekta: polega na dodaniu jednej litery, czasem cyfry, którą trzeba wpleść graficznie w dany podpis.
Potem czas na spotkanie. Opowiadam osobie, która poddaje się zmianie, jaka była do tej pory, jakie są jej cechy charakteru, talenty i uzdolnienia, ale i problemy, co może wykorzystać w pełni, a do czego nie ma dostępu. Pokazuję, co i w jaki sposób się zmieni poprzez zmianę karty.

Ostatni etap to praca, która już nie do mnie należy, czyli trening. Swoje nowe imiona i zmienione podpisy trzeba intensywnie ćwiczyć: pisać jak afirmację, wprowadzając je do podświadomości. Kiedy zakorzenią się w podświadomości (trwa to około miesiąca) zmiany zaczynają nabierać rozpędu.
Jak szybko pojawią się zmiany w życiu?

Pełna wymiana energii, z dotychczasowej kombinacji na nową, trwa około roku, choć pierwsze efekty czasami czuje się niemal od razu, a wyraźniejsze zmiany po ok. 3-4 miesiącach.
Oczywiście, po zmianie nie pozostaje nam jedynie spocząć na laurach, pracować trzeba nad sobą stale. Od teraz całą energię możemy przeznaczyć na realizowanie swoich zamierzeń, nie zaś na bezustanne toczenie wewnętrznej walki. Numerologia może nam zapewnić narzędzia do pracy nad sobą, ale trzeba pamiętać, że to my sami ich używamy.

 

 

Numerologia, uzdrawianie, oczyszczanie obciążeń karmicznych